Home-Start

Innhold

Det er gode, men travle hverdager med småbarn i hjemmet. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ønsker du hjelp og støtte fra Home-Start?

Tilbudet fra Home-Start er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.

Home-Start kan tilby

 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.
 • Et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet.

Hvem kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier med minst ett barn under skolealder.
 • Familier med lite eller manglende støttende nettverk
 • Familier med behov for en voksen støtteperson – et lyttende medmenneske.
 • Familier som trenger avlastning.
 • Familier som ønsker et utvidet sosialt nettverk.
 • Familier som har barn med særskilte behov.

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten avgir taushetsløfte.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

Vil du bli familiekontakt?

Alle nye frivillige som henvender seg til Home-Start, må gjennomføre et refleksjonskurs før de kan gjøre en frivillig innsats som familiekontakt

Kursene avholdes hos de lokalene avdelingene hver vår og høst. Koordinator for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av kurset.

Kurset går over 20 timer og berører følgende temaer:

 • Frivillig for Home-Start
 • Hjemmebesøk
 • Engasjement og grenser
 • Verdier og holdninger
 • Familieliv og støtte til foreldre
 • Foreldreomsorg
 • Å verne barns trygghet
 • Kommunens støttende nettverk og taushetsplikt
 • Å ta avskjed med familien

Kontakt

 • Solveig Inderberg Home-Start koordinator
 • Anne Marit Nefstad Home-Start koordinator 40%
 • Tiltak og familieveiledning Askeveien 2, 3274 Larvik
  • Telefon: 33172980
Til toppen