Gyda ressurssenter

Innhold

Gyda ressurssenter for ungdom er et tiltak via barneverntjenesten.

Kort om Gyda:

 • Kommunal barneverninstitusjon, Larvik
 • Organisert som en avdeling i barneverntjenesten
 • 6 plasser til ungdom mellom 13- 18 år. 
 • Plasseringer etter barnevernloven §3-2 og 5-1. 

Gyda ressurssenter er en kommunal omsorgsinstitusjon som tar imot ungdom i alderen 13-18 (25) år for kartlegging, omsorg, selvstendighetstrening og ettervern. Vi har en bred målgruppe, med stort fokus på individuelle behov og tilrettelegging for den enkelte.

Tiltaket retter seg mot ungdom som midlertidig eller over lengre tid trenger et botilbud utenfor hjemmet. Hovedfokus vil være omsorg, mestringsopplevelser, oppfølging, selvstendighetstrening, motivasjonsarbeid og veiledning.

Gyda ressurssenter sitt hovedmål er å legge til rette for utvikling gjennom omsorg, samtaler og aktiviteter, slik at den enkelte opplever mestring og mening i sin hverdag. Vi har fokus på ressurser og nettverk, og legger vekt på å opprettholde nærhet og kontakt med familie, skole, venner og fritidsaktiviteter.

Vårt faglige fundament og kunnskapsgrunnlag for Gyda ressurssenter som en helhet bygger på kunnskap om traumebevisst omsorg (TBO), målrettet miljøterapi, systemteori og sosial læringsteori.  Hver enkelt ungdom er unik og må bli møtt på en respektfull og genuin måte. Vi vektlegger relasjon, trygghet og mestring i møte med hver og en, og setter tydelighet, kjærlighet og engasjement høyt som egenskaper og verdier hos de ansatte.

Vi ønsker at ungdommene på Gyda ressurssenter skal oppleve at:

 • de blir sett, hørt og tatt på alvor
 • de har en reell påvirkning på eget liv
 • de får støtte og hjelp til å ta ansvar for seg selv

Kontakt

 • Gyda ressursenter Dronning Gydas vei 7b, Larvik
  • Telefon: 98231091
 • Monica Evjen Melberg Avdelingsleder
Til toppen