Rådgiving til foreldre og barn med samarbeidsvansker (TIBIR)

Innhold

TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) er veiledning til foreldre med barn i alderen 3 til 12 år, som opplever problemer mellom barn og foreldre.

Vi tilbyr PMTO-behandling og TIBIR-foreldrerådgivning for foresatte. PMTO er forkortelse for «Parent Management Training-Oregon».

Hvem passer det for?

Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder fra de voksne. Noen barn krever mer av sine foreldre enn andre. De kan være mer urolige, ikke gjøre som de får beskjed om, bli oftere sinte, de kan snakke stygt eller de kan slå. Slik oppførsel hos barnet setter foreldrene på prøve. Hverdagen blir strevsom og det kan bli vanskelig å ha det hyggelig som familie.
 
Syns du det er vanskelig at...

 • 4-åringen nok en gang har klart å sabotere handleturen
 • barnet ikke vil sove og dere er så slitne at dere er nesten desperate
 • barnet forhandler i det uendelige, lenge etter at tålmodigheten deres er slutt
 • dere har vært gjennom nok en dag med brutte avtaler
 • det ble enda en ettermiddag med søskenkrangling 

Alle barn kan oppføre seg slik av og til, men hvis det blir et mønster som varer over tid, kan foreldre trenge noen å rådføre seg med. Noen foreldre kjenner også at de strever med egen tålmodighet, eller ikke klarer å være så gode og stødige foreldre som de ønsker.

TIBIR foreldrerådgiving

Tilbudet tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Formålet er å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, samt å bidra til å utvikle barns positive atferd.

Gjennom veiledning og øvelser kan foreldre få hjelp til bedre samhandling i familien. Det styrker barnets utvikling og helse, og både barn og foreldre får det bedre.TIBIR-foreldrerådgiving innebærer mellom tre og seks møter på ca. en time sammen med en TIBIR-foreldrerådgiver. Sammen jobber de med å finne gode løsninger på vanlige hverdagsutfordringer, blant annet ved hjelp av gode beskjeder og ros og oppmuntring.

PMTO-behandling – når samarbeids- og atferdsproblemer virker fastlåste

Utgangspunktet for dette programmet er kunnskapen om at foreldre er sine barns viktigste læremestere. Foreldre til barn med krevende atferd kan trenge spesielle foreldreverktøy for å lede barnas utvikling i en positiv retning.

Behandlingen er beregnet på foreldre  med barn fra 3-12 år, der samarbeids- og atferdsproblemene virker fastlåste. Samspillet med barnet kan være preget av mas, aggresjon, konflikt og ulydighet. Utfordringene har vart over tid, og foreldrene opplever at hverdagssituasjoner ofte ender i konflikt.

De voksne må ønske å utvikle og styrke sine foreldreferdigheter. I PMTO-behandling er det ukentlige møter som varer rundt en time over en lengre periode. I disse møtene vil dere få opplæring i ulike foreldreverktøy som gode og effektive beskjeder, ros og oppmuntring, grensesetting, problemløsning og positiv involvering. Sammen med PMTO-terapeuten vil dere få mulighet til å øve på foreldreverktøyene. Mellom hvert møte vil dere foreldre prøve ut verktøyene hjemme.

Målgruppe

Tilbudene gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år.

Tilbudene passer imidlertid ikke for:

 • barn som har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse inkludert innenfor autismespekteret
 • familier der det er pågående eller mistanke om vold (fysisk, psykisk, seksuell) - kontakt barnevernet 
 • familier der det er alvorlig rus hos foreldre/en forelder - kontakt barnevernet
 • når det er alvorlig psykisk lidelse hos forelder som barnet bor med (kan gis dersom barnet også bor sammen med en frisk forelder).

Slik søker du

Du kan ta kontakt med ditt nærmeste familiesenter som formidler kontakt med TIBIR rådgiver eller PMTO-terapeut eller du kan ta direkte kontakt gjennom dette skjema.

Hva som vil være riktig for deg og din familie er avhengig av hvor lang tid utfordringene har vart. Ved å henvende deg til familiesentret vil du få råd om hvilken TIBIR modell som vil være riktig for dere, eventuelt om det er en annen tilnærming som vil være mer virksom.

Betaling

Dette er et lavterskeltilbud som er gratis.

Kontakt

TIBIR-koordinator:

 • Lene Elgesem Pettersen, telefon 98 23 11 86

PMTO-terapeuter:

 • Tove Thorsås Kristensen, telefon 98 23 19 70
 • Lene Elgesem Pettersen, telefon 98 23 11 86
Til toppen