PMTO

Innhold

Behandlingen er beregnet på foreldre med barn fra 3-12 år, der samarbeids- og atferdsproblemene virker fastlåste.

PMTO-terapi

PMTO (Parent Management Training - Oregon)

Samspillet med barnet kan være preget av mas, aggresjon, konflikt og ulydighet. Utfordringene har vart over tid, og foreldrene opplever at hverdagssituasjoner ofte ender i konflikt.

De voksne må ønske å utvikle og styrke sine foreldreferdigheter. I PMTO-behandling er det ukentlige møter som varer rundt en time over en lengre periode. I disse møtene vil dere få opplæring i ulike foreldreverktøy som gode og effektive beskjeder, ros og oppmuntring, grensesetting, problemløsning og positiv involvering.

Sammen med PMTO-terapeuten vil dere få mulighet til å øve på foreldreverktøyene. Mellom hvert møte vil dere foreldre prøve ut verktøyene hjemme.

Foreldre og terapeut møtes 1 time hver uke, over 20-50 ganger.

Henvendelse til PMTO-behandling

Kontakt

Kontakt avdeling Tiltak og Familieveiledning for mer informasjon:

Avdelingsleder

Tone Langerud telefon 92209642, tone.langerud@larvik.kommune.no

PMTO-terapeut

Lene Elgesem Pettersen telefon 98231186, lene.elgesem.petteren@larvik.kommune.no

Til toppen