Voksne som bryr seg

Informasjon til deg som er voksen og er bekymret for barn eller ungdom.

Alle foreldre bryr seg om sine barn.

Voksne bryr seg også om andres barn: Ser vi et ensomt, gråtende barn på kjøpesenteret, vil vi selvfølgelig hjelpe det å finne foreldrene. Da tar vi ansvar i vårt nærmiljø.

Noen ganger ser vi at barn ikke får den omsorgen vi mener de burde hatt. Og noen ganger føler vi selv at vi svikter våre egne omsorgsoppgaver og ikke greier å håndtere våre egne barn som vi egentlig ønsker.

Noen ganger ser vi foreldre som ikke oppfører seg som voksne omsorgsgivere. Det kan være voksne som trakasserer sine egne barn, som er uforholdsmessig strenge eller hardhendte, eller voksne som er likegyldige.

Foreldre som er sløvet av rusmidler eller medisiner mens de har omsorg for barn, foreldre som er psykisk syke, traumatiserte og foreldre som krangler slik at de mister synet for barna.

Det kan være familier som er fattige eller isolerte - utenfor lokalsamfunnet

Det kan være barn som er ute uten tilsyn, barn som er ute senere enn jevnaldrende, barn som er stille og barn som bråker.

Da er det riktig å bry seg.

Url format not supported.

Til toppen