Hva skjer hvis jeg bryr meg?

Slik kan du bry deg og dele din uro.

De fleste er redde for å blande seg i andres saker.

Både fordi vi er redde for å ta feil, fordi vi er redde for å bli involvert i mer enn vi kan håndtere og fordi vi er redde for konsekvensene i form av å bli møtt med aggresjon, trusler eller å ødelegge vennskap.

Det er derfor viktig hvordan man bryr seg -  her er noen tips

  • Si alltid hei til barn og unge i nærmiljøet; se dem gjerne inn i øynene og bruk navnet deres om du vet det.
  • Snakk med barn du omgås om positive ting. Det legger grunnlag for tillit og gir mulighet for å ta opp problemer.
  • Snakk med naboen om været og livet i sin alminnelighet.
  • Benevn gjerne følelser: ”Du ser så glad ut i dag”, ”Jeg ser du er lei deg”.
  • Snakk med betrodde andre om dine observasjoner, hvilke tegn du ser og hvilket dilemma du står i.

Den ærlige forteller sannheten. Den brutale forteller hele sannheten.

Tar du din uro opp med foreldre, så vær ydmyk.

Det er viktig å dele sin uro, og det går alltid galt hvis du vil konfrontere med fakta.

Du kan godt si du har vært i tvil om hva du skulle gjøre, men at du velger å fortelle hva du tenker i stedet for å holde det for deg selv eller fortelle andre om det.  De fleste setter pris på ærlighet, men bruk finfølelse.

Til toppen