Bekymringsmelding

Innhold

Bekymringsmelding og hvordan hjelpe de man er urolig for.

Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er urolig eller bekymret for, kan være en dag for mye.

Barneverntjenesten

Kommunens barneverntjeneste får mange henvendelser om at barn kan ha det vanskelig. Felles for alle henvendelsene er at de som henvender seg til barneverntjenesten er bekymret for barnets utvikling.

Barneverntjenesten gir råd om hva du selv eller øvrig nettverk rundt barnet eventuelt kan gjøre for å bedre barnets situasjon og hjelper deg å avgjøre om du bør sende en offisiell melding til barnevernet.

Bekymringsmelding

Henvend deg til barnevernets mottak på telefon 33 17 10 00 eller send inn skjema "Melding om bekymring".

Meldingene skal være bygget på observasjoner som er gjort, ikke hva man tror og føler. Meldinger skal hovedsakelig ikke ha anonym avsender, men dette kan i enkelte tilfeller godtas.

Larvik var en av 244 kommuner som ble berørt av en teknisk feil i barnevernets fagsystem som medført at en (1) bekymringsmelding ikke kom fram. Vi sjekker nå daglig meldingsloggen, og du som innsender kan være helt trygg på at bekymringsmeldingen din kommer frem.  

Behandling av melding

Barnevernet har plikt til å gjennomgå alle meldinger som kommer inn. 

Barneverntjenesten har 1 uke til å vurdere om meldingen skal henlegges eller om det skal gjennomføres en undersøkelse.

Undersøkelse skal gjennomføres innen 3 måneder, i spesielle tilfeller 6 måneder. 

Dersom det blir utført undersøkelse og den fører til videre saksbehandling vil det bli vedtatt tiltak som skal gjennomføres.

Meld bekymring til barnevernet

Barneverntjenesten i Larvik kan motta digital forsendelse via 3 kanaler:

  1. KS SvarInn, dersom dere f.eks. sender via Altinn/ SvarUT/eget fagsystem
  2. Nasjonal portal for bekymringsmeldinger(KS) (uten vedlegg)
  3. eDialog direkte til barneverntjenesten– Her kan dere laste opp egne vedlegg (i PDF-format).

Mer informasjon om eDialog

Hvordan hjelpe?

Ved uro eller bekymring for et barns trivsel og utvikling skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte.

Du kan bli den ene som gjør en forskjell

  • Snakk med meg eller foreldrene mine og vis at du ser og at du bryr deg.
  • Snakk om uroen din med helsesykepleier/familiesenter, barnehage/skole eller barnevern.
  • Alarmtelefonen for barn og unge gratis og døgn-åpen tlf. 116 111
  • Hvis jeg må ha hjelp NÅ, ring barnevernet i Larvik tlf. 33 17 19 55, barnevernsvakta tlf. 33 31 02 03, politi telefon 112 eller 02800.

 

Til toppen