Barnevernvakt

Innhold

I Vestfold er det et interkommunalt samarbeid om barnevernvakt utenfor ordinær kontortid.

Når ta kontakt

Dersom du eller din familie kommer opp i en krisesituasjon kan du/dere ta kontakt med barnevernvakta i Vestfold.

Telefon

Barnevernvakta i Vestfold tlf.: 33 31 02 03

Mandag til fredag natt kan Barnevernvakta nås via politiet på tlf. 02800. 

Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonal tjeneste) - tlf: 116 111

Åpningstid

Mandag - torsdag kl. 17:00 - 24:00
Fredag kl. 18:00 - 03:00
Lørdag kl. 09:30 - 03:00
Søndag kl. 09:30 - 24:00

Besøksadresse

Til toppen