Larvik berørt av teknisk svikt knyttet til bekymringsmeldinger til barnevernet

Larvik er en av 244 kommuner som er berørt av en teknisk feil i barnevernets fagsystem. Feilen har medført at en (1) bekymringsmelding ikke har kommet fram.

– Dette er svært beklagelig, og vi har nå jobbet for å få oversikt og rette opp i det som har skjedd. Vi har undersøkt systemet og har avdekket at en melding ikke har kommet frem, sier Hanne Jaerson , virksomhetsleder for barnevernet i Larvik kommune. 

Ta kontakt med barneverntjenesten

Meldingen som manglet ble sendt inn 13. februar kl 10.47

Vi oppfordrer personen som har sendt en bekymringsmelding på det aktuelle tidspunktet om å ta kontakt med barnevernet i Larvik.

Kontakt

  • Hanne Jaerson Avdelingsleder
Til toppen