Vannlekkasje ved Kvelde sykehjem

Innhold

Det har vært en større vannlekkasje ved sykehjemmet i Kvelde. – Pasienter som er rammet blir ivaretatt, forteller Guro Winsvold, kommunalsjef for Helse og mestring.

Kvelde sykehjem
Sykehjemmet har 16 beboerrom.

Vannlekkasjen skjedde rundt kl. 07.00 onsdag morgen.

– De pårørende er varslet. De åtte pasientene som er rammet er midlertidig flyttet til andre deler av bygningen, men vi jobber med å finne permanente løsninger, sier Winsvold.

Larvik brann og redning rykket ut til sykehjemmet i dag tidlig. Sammen med ansatte fra Eiendom og teknisk drift er de nå på stedet, forteller kommunalsjefen. 

– Nå jobber vi med å kartlegge omfanget og vurdere tiltak. avslutter hun.

Kvelde sykehjem
Fra Kvelde sykehjem onsdag 10. januar.
Til toppen