Treningsgrupper våren 2023

Innhold

Denne våren tilbyr vi trening for ulike grupper. Siste frist for påmelding er fredag 13. januar.

Kolsgruppe og lungesyke

Tidspunkt: Mandager og onsdager fra kl. 13.00 til 14.00 

Sted: Presteløkka rehabiliteringssenter

Oppstart: Onsdag 1. februar

Varighet: 12 uker

Målgruppe: Du som er lungesyk 

Pris: 1440 kroner

Ved påmelding binder man seg til å delta på trening to ganger i uken.

Balanse- og styrkegruppe 1

Tidspunkt: Tirsdager fra kl. 13.45 til 14.45 og torsdager fra kl. 13.00 til 14.00

Sted: Presteløkka rehabiliteringssenter

Oppstart: Tirsdag 14. februar

Varighet: 12 uker

Målgruppe: Du som opplever noe ustøhet og at det blir vanskeligere å gå. Du må kunne gå uten hjelpemidler innendørs.

Pris: 1440 kroner

Ved påmelding binder man seg til å delta på trening to ganger i uken.

Balanse- og styrkegruppe 2

Tidspunkt: Tirsdager fra kl. 12.30 til 13.30 og torsdager fra kl. 14.05 til 15.05.

Sted: Presteløkka rehabiliteringssenter

Oppstart: Tirsdag 14. februar

Varighet: 12 uker

Målgruppe: Du som opplever noe ustøhet og at det blir vanskeligere å gå. Du må kunne gå uten hjelpemidler innendørs.

Pris: 1440 kroner

Ved påmelding binder man seg til å delta på trening to ganger i uken.

Kreftgruppe – basseng

Tidspunkt: Tirsdager fra kl. 14.30 til 15.15

Sted: Brunla ungdomsskole

Oppstart: Tirsdag 17. januar

Varighet: 15 uker

Målgruppe: Personer som gjennomgår eller har gjennomgått kreftbehandling. Personer med betydelig utmattelse (uten kreftdiagnose) kan også være aktuelle for disse gruppene.

Pris: 913 kroner

Kreftgruppe – ute i Skråvika

Tidspunkt: Torsdager fra kl. 11.00 til 12.00 

Sted: Skråvika

Oppstart: Torsdag 19. januar

Varighet: 15 uker

Målgruppe: Personer som gjennomgår eller har gjennomgått kreftbehandling. Personer med betydelig utmattelse (uten kreftdiagnose) kan også være aktuelle for disse gruppene.

Pris: 913 kroner

Seniortrim på eldresenter

Lardal sykehjem – 15 mandager fra 30. januar kl. 10.00 til 11.00

Bukta Eldresenter - 15 mandager fra 30. januar kl. 10.00 til 11.00

Futejordet Eldresenter - 15 tirsdager fra 31. januar kl. 11.00 til 12.00

Bøkesenteret - 15 onsdager fra 1. februar kl.10.00 til 11.00

Målgruppe for seniortrim er seniorer som ønsker å komme seg i bedre form, bli sterkere og få bedre balanse. Deltagerne må kunne forflytte seg selv, eller eventuelt ved bruk av hjelpemiddel. 

Deltagerpris for seniortrim er 913 kroner per gruppe.

Felles påmelding for alle grupper

For påmelding, ring tlf. 92 09 66 04 mellom kl. 08.30 til 15.00.

Siste frist for påmelding er fredag 13. januar 2023!

Det er mange som ringer, så vennligst prøv litt senere dersom du ikke får svar.

Deltakerne må selv sørge for transport til og fra gruppene den første gangen. Det er deretter mulig å få rekvirert taxi om du ikke er i stand til å komme deg til gruppetreningen på egenhånd. Husk å opplyse om dette ved påmelding.

Til toppen