Tenker nytt for å hjelpe flere

Innhold

Mange av innbyggerne våre med behov for hjelpemidler og ergo- og fysiotjenester får i dag besøk hjemme.  Nå har vi innredet et rom hvor innbyggerne kan komme til oss. Tida vi sparer ønsker vi  å bruke til å hjelpe enda flere.

Birgit Pedersen Og Cecilie Charlesen

Avdeling ergo, fysio og hjelpemidler, som holder til på Torstrand i Skiringsalsgata 34. Her har Larvik kommune et kommunal hjelpemiddellager – for de som trenger hjelpemidler ved kortvarig behov. I tillegg er kommunens ergo- og fysioterapitjeneste lokalisert her.

– Vi låner blant annet ut rullatorer, manuelle rullestoler, dusjstoler, toalettstoler, forteller Birgit Pedersen som er leder for avdelingen.

Kan hjelpe flere ved å bruke tida annerledes

– Hvis innbyggere trenger tjenester reiser vi ofte hjem til dem. Ved å gjøre om en liten del av lageret til et rom som vi kan bruke til både opplæring eller for eksempel tekniske spørsmål, kan vi bruke tida vår annerledes. Når en innbygger som for eksempel bor i Helgeroa likevel har et ærend i byen og kan ta en tur innom oss sparer vi 50 minutter. 50 minutter vi kan bruke til å hjelpe en eller to personer til.

Alle møterommene i Skiringsalsgata 34 har maritime navn og Peter Wessel, etter ferja som gikk fra Larvik til Fredrikshavn fra 1986 til 2008 var fortsatt ledig så da ble det det.

Gode tilbakemeldinger

– Vi har allerede testa det ut med innbyggere, og fått gode tilbakemeldinger, både fra barn, foreldre og voksne i alle aldre, sier Birgit Pedersen, som understreker at de som har behov for at vi kommer hjem til dem skal fortsatt få besøk av oss.

–  Våre innbyggere har masse ressurser, at en bidrar med å komme hit, gjør at en annen kan få hjelp, forteller Ragna Gjone, som er virksomhetsleder for Larvik Helsehus og ergo- og fysiotjenestene i Larvik kommune. 

Kommunen ser hele tiden på hvordan vi kan endre tjenestene våre slik at flere får tjenestene våre. Et nylig eksempel er helsestasjon for eldre. Her blir de som søker om rullator eller trygghetsalarm kontaktet av helsestasjonen. De som ønsker får et tilbud om en bredere kartlegging med en ansatt på helsestasjon for eldre, og vi gir et tilbud basert på kartleggingen.

Offisiell Åpning Av Petter Wessel Rommet Med Konfetti

Når en innbygger som for eksempel bor i Helgeroa likevel har et ærend i byen og kan ta en tur innom oss sparer vi 50 minutter. 50 minutter vi kan bruke til å hjelpe en eller to personer til.

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Måten som ergo- og fysiotjenesten omstiller tjenestene på, er et godt eksempel på hvordan vi må utvikle nye helse- og omsorgstjenester fremover sammen med innbyggerne. I fremtiden må innbyggerne og kommunen sammen utforme nye tjenester. 

– Samfunnet utvikler seg, og det må vi også. Norske kommuner må gå fra å bli servicekommuner til samarbeidskommuner, fra det vi kaller kommune 2.0 til kommune 3.0. Vi skal gjøre mer for mindre, og som innbyggere og pårørende må vi bidra mer. For å redusere behovet for tjenestene våre må vi samarbeide, sier Gjone.

Ragne, Birgit Og Ragna 2
Til toppen