Statsforvalteren: Ikke uforsvarlig behandling ved sykehjem i Larvik

Innhold

Statsforvalteren har levert sin rapport etter at Larvik kommune ba om tilsynet i etterkant av NRK Brennpunkts program fra Furuheim sykehjem. – En grundig rapport som hjelper oss videre i vårt forbedringsarbeid, sier kommunalsjef for Helse og mestring Guro Winsvold.

I rapporten skriver Statsforvalteren at helse- og omsorgstjenestene som ble gitt til en pasient ved sykehjemmet ikke var uforsvarlige, men at kommunens styring og ledelse var mangelfull. 

Statsforvalteren understreker at de ikke har grunnlag for å si at behandlingen av pasienten i seg selv var uforsvarlig. De har heller ikke en generell bekymring for omsorgen ved sykehjemmet, eller i kommunen, etter tilsynet som er gjennomført.

– Vi tar rapporten på største alvor. Nå skal vi lage en konkret plan for videre arbeid, sier kommunedirektør Gro Herheim.

Kommer nye tiltak

Rapporten viser at vi må fortsette, og intensivere forbedringsarbeidet, sier kommunalsjef for Helse og Mestring, Guro Winsvold.

– Vi er i gang med tiltak. Ansatte har gjennomført nye kurs om bruk av tvang og samtykkevurdering. Vi jobber kontinuerlig på å bli bedre på dokumentasjon, gjennom vårt program “Rå på rapportering”. Vi har også en egen fagutviklingsplan for demens.

Hun forteller at det har vært en krevende legesituasjon i Larvik, som også har påvirket sykehjemmene. Dette er i ferd med å stabiliseres.

– Vi er nå i en prosess for å se på bemanningssituasjonen på sykehjemmene. Furuheim er pilot i “TØRN-prosjektet”. Prosjektet skal hjelpe oss med god oppgavefordeling og heltidskultur som vil påvirke forutsigbarhet og kontinuitet i sykehjemmet. 

Bakgrunn

Det var kommunedirektør Gro Herheim som onsdag 25. januar, samme dag som Brennpunkt-programmet fra Furuheim ble sendt, ba Statsforvalteren om tilsyn. 

Bakgrunnen for kommunedirektørens henvendelse var å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til sykehjemmene i Larvik. 

Til toppen