Skal varsle ved svært alvorlige hendelser

Innhold

Ved svært alvorlige hendelser i kommunehelsetjenesten er kommunen pliktig til å varsle Statens helsetilsyn. Målet er bedre pasientsikkerhet.

Varslingsplikt for kommunen

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir nå kommunehelsetjenesten plikt til å varsle Statens helsetilsyn om svært alvorlige hendelser.

Dette gjelder i situasjoner hvor pasient/bruker dør eller får svært alvorlig skade under utførelse av helsehjelp/tjeneste, eller dersom en pasient/bruker skader en annen.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Kommunen plikter 

  • å følge opp og informere pasienter og pårørende
  • å gjennomgå hendelsen
  • å identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak

Varslingsrett for privatpersoner

Du som er pasient/bruker/nærmeste pårørende har også rett og mulighet til å varsle slik hendelse direkte til Statens helsetilsyn.

Hvordan du går fram, finner du informasjon om på nettsiden til Helsetilsynet

Du kan også ringe til Helsetilsynet på  telefonnummer 474 86 882 (kl. 09.00–15:00).

Les mer om dine rettigheter. 

Til toppen