Samarbeider om smart hjelpemiddel

Da det ikke lenger var mulig å søke forhøyningsklosser fra NAV hjelpemiddelsentral, fant to avdelinger i Larvik kommune en løsning.

Arbeid og kvalifisering (AoK) og Avdeling for ergoterapi, fysioterapi og hjelpemidler har inngått et samarbeid med tanke på produksjon av forhøyningsklosser.

Forhøyningsklosser kan benyttes for å regulere høyden på senger og møbler etter behov noe som kan bidra til fortsatt selvstendighet i å reise seg fra seng og møbler. Klossene har en kombinasjonsløsning hvor man kan heve møblene enten 5cm eller 10 cm.

Samarbeidet oppstod på bakgrunn av at man ikke lenger kan søke forhøyningsklosser fra NAV hjelpemiddelsentral, samtidig som at det har vist seg å være vanskelig å få tak i dette i ordinær handel.

AoK har nå disse klossene i sin butikk og kan være behjelpelige med spesialbestillinger ved behov for andre størrelser. De kan også lage løsninger for rammemadrasser med bøyle og senger med sokkel.

web_Sengeforhøyer-(1).jpg
Til toppen