Pårørendeskolen høsten 2023

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Illustrajonsbilde Pårørendeskolen

Gjennom faglige forelesninger, erfaringsfortellinger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, hvordan du kan bistå den som har fått sykdommen og hvilke tilbud hjelpeapparatet har.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset inneholder forelesninger og gruppesamlinger om:

 • Sykdomslære – hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Møte med hjelpeapparatet
 • Offentlige tilbud
 • Pårørendes situasjon
 • Lovverk
 • Velferdsteknologi

Kurset går over fire tirsdagskvelder, kl. 18.00 til 20.30.

 • Tirsdag 26. september 
 • Tirsdag 3. oktober 
 • Tirsdag 17. oktober 
 • Tirsdag 24. oktober 

Kurssted er Tjølling sykehjems kantine, Tjøllingvollen.

Kurset er gratis, med enkel servering.

Påmelding

Det er en begrensning på to personer fra hver familie. Hvis det er ledige plasser når påmeldingsfristen går ut kan flere få tilbud. 

Påmeldingsfrist er 15. september.

Til toppen