Nytt lavterskeltilbud til unge

Innhold

Et nytt tilbud skal gi raskere psykisk helsehjelp til unge i alderen 16 til 24 år.

– I Larvik tilbyr vi rask psykisk helsehjelp til ungdom mellom 16 og 24 år som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusbruk, sier Vemund Aspeggen, som er prosjektleder for Ung Arena.

Rask psykisk helsehjelp er et dokumentert hjelpetilbud som bygger på sikker kunnskap, forteller prosjektlederen.

– Det nye tilbudet ligger under Ung Arena. Det er et konsept utviklet i Oslo kommune sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken, ungdommer og Mental Helse.

Tilbyr kurs og veiledet selvhjelp

Prosjektlederen forteller at målet med behandlingen er å lære seg teknikker for å håndtere vanskelige følelser og tanker på en mer hensiktsmessig måte. 

– De fleste som tar kontakt med oss vil få tilbud om kurs. Vi tilbyr også veiledet selvhjelp med oppfølging over telefon. Noen få vil ha behov for individuelle samtaler. 

Første kurs starter 20. september. Kurset går over fire samlinger og varer i to timer hver gang. Dette skal holdes på Sliperiet, før nye lokaler er på plass.

– Det handler om å øke bevisstheten om sammenhengen mellom tanker og følelser, og få kunnskap til å analysere situasjoner, tanker og følelser i eget liv, forteller Aspeggen. 

RPH-teamet
Det tverrfaglige teamet består av fagveileder Renate Høier, Vemund Aspeggen, Nena Bergland, Susanne Nordkvelle og Liv Marit Taranger. Teamet får snart nye lokaler, hvor kursene fremover skal holdes. Her kan unge komme innom hvis de ønsker å ta kontakt og har spørsmål.

– Hvem passer tilbudet for? 

– Det passer for unge som er triste og nedstemte over lengre tid, er engstelige for sosiale situasjoner, eller opplever panikkanfall. Unge som stresser mye i hverdagen, eller sliter med grubling  og bekymring, eller ønsker å endre rusvaner. Høy grad av motivasjon og ønske om å jobbe med egne endringer er viktig for å få utbytte av behandlingen. 

For å få tilbud hos oss søker ungdomseg inn selv, via nettsiden.

Til toppen