Ny løsning skal gi sikrere legemiddelhåndtering

Legene som behandler pasienter på korttidsplasser i Larvik kommune har fram til nå skrevet ut papirresepter til sine pasienter. Nå skal de skrive ut e-resept. Gjennom en løsning som kalles forskrivningsmodulen, skal medisinhåndteringen bli enklere både for legene, pasientene og helsepersonell.

Web Sykehjemslegene

I samarbeid med direktoratet for e-helse og leverandør Visma har Larvik kommune jobbet med et prosjekt som blant annet skal hindre avvik ved legemiddelhåndtering. Sammen med Tromsø kommune er vi piloter i prosjektet, som er ett steg på veien i den store nasjonale satsingen «Én innbygger – én journal». Prosjektet har pågått i flere år og denne uken fikk legene opplæring i løsningen.

Legene som nå skal begynne med e-resept, behandler pasienter som er på korttidsopphold på en av våre avdelinger.

I tillegg til opplæring for legene er det også gjennomført et informasjonsmøte for syke- og vernepleiere i Larvik kommune. Her fikk de oppdatert informasjon om løsningen som skal sørge for trygg medisinhåndtering.

Målet med arbeidet er å bedre sikkerheten til pasienten gjennom bedre legemiddelhåndtering. I tillegg skal det sikre bedre arbeidsflyt for de ansatte som skal hjelpe pasientene med medisinering.

Web Sykepleiere
Til toppen