Nå får de eldre i Larvik to nye dagsenter

Innhold

160 hjemmeboende eldre mennesker i Larvik har i dag plass på dagsenter. Nå styrkes tilbudet ytterligere, når to nye lokasjoner åpnes i Stavern og på Torstrand. 

Dagsenter Tur
Når været er fint er gåturer ute en hyppig aktivitet på dagsenter.

Dermed blir de lange ventelistene - som for øyeblikket teller cirka 40 personer - en god del kortere. Buktasenteret i Stavern, som åpner dørene 20. mars, vil være åpent to ukedager. 

Senteret i Tårngården på Torstrand, der man for tiden søker sykepleiere til to 60 prosent stillinger, vil ha åpent tre dager i uka og har forventet oppstart på sensommeren. 

– Det blir en samlet økning på cirka 25 personer fordelt på de to dagsenter, litt avhengig av hvor mange dager i uka de ulike pasientene har vedtak om. På Bukta er det 11 personer som får tilbudet, som ikke har hatt dagsentertilbud før, sier avdelingsleder for dagsenter i Larvik kommune, Siri Mehl. 

– Hva skjer på dagsenter? 

– Hovedformålet er å gi sosialt fellesskap med andre. Ernæring og måltider er veldig viktig på dagsenter. Vi ser at mange ensomme eldre spiser lite hjemme, men de spiser når de er sammen med andre. Dagsenter har også som formål å gi pårørende som står i omsorgsoppgaver avlastning og pusterom i hverdagen. De skal føle seg trygge på at deres nære har en god og meningsfull dag, sier Mehl.

 

Tårngården Ute
På sensommeren kommer Tårngården til å åpne dagsenter.

Mat og aktiviteter

Hun sier pasientene får frokost i 10-tiden etter å ha blitt hentet på morgenen, og så middag etterfulgt av kaffe og kaker før de blir kjørt hjem igjen i 14.30-tiden. 

– Vi legger også vekt på fysisk aktivitet når de er her. Når det er godt vær er vi mye ute, eller så går vi inne. Noen av dagsentrene har trimgrupper, som enten personalet selv driver, eller som drives av eksterne. Musikk brukes mye for å skape gode sanseopplevelser. I tillegg er det ting som høytlesning fra avis, spørrekonkurranser og besøkshunder, sier Mehl. 

Med stor etterspørsel etter plass på dagsenter er hun glad for at Helse og mestring har prioritert å styrke tilbudet. 

– Under pandemien måtte vi stenge dagsentrene, og da opplevde man økt ensomhet og isolasjon hos hjemmeboende pasienter. Noen måtte tidligere inn på institusjon enn de ellers ville trengt, og det ble også stor slitasje på pårørende, sier hun. 

Siri Mehl Ny
Avdelingsleder for dagsenter, Siri Mehl.

Inn på tunet

I Larvik er det en høyere andel personer med demens enn gjennomsnittet i landet for øvrig, som skyldes en eldre befolkningsgruppe. 

To av dagsentrene i kommunen er såkalte “Inn på tunet”-tilbud for personer med demens i tidlig fase: Vittersø gård i Tjølling og Svarstad gård.  

– I Svarstad er det snakk om et samarbeidsprosjekt mellom landbruksmyndigheter og kommunen, der eieren av gården er tilbyder. Det er sanseopplevelser i natur og hage. Det samme samarbeidet gjelder på Vittersø. Her bruker man turmuligheter, kløyver ved, luker i hage, dyrker blomster og grønnsaker og høster av det man sår. Dagsenter på gård er en egen type dagsenter, i tillegg til andre dagsentre som er lokalisert i tilknytning til sykehjem, eldresenter og i borettslag. Totalt vil det bli 13 dagsentre i Larvik kommune når Buktasenteret og Tårngården åpner. 

Villa Kveldsol på Tjølling er et annet og gratis lavterskeltilbud til personer med demens eller kognitiv svikt i en tidlig fase, med sosialt fellesskap og tilbud om aktiviteter. 

– Og så jobber vi med å opprette en nabolagskafé på Tjølling sykehjem. Der har vi fått en halv million kroner av Statsforvalteren, og pusset opp kantina så det er blitt et hyggelig sted å komme til. Det ser ut som en kafé, der vi inviterer alle folk i bygda til å komme innom og kjøpe enkle lunsjretter. Håpet er å skape litt liv og røre på sykehjemmet. Disse midlene er noe vi mottok under koronatiden, og hensikten var i utgangspunktet å redusere ensomheten hos eldre. Men nå prøver vi å nå ut til alle de som bor i nærheten, sier hun. 

Hund Dagsenter
Hundebesøk på dagsenter.
Les mer om dagaktivitetstilbudet i Larvik kommune
Til toppen