Dagaktivitetstilbud

Innhold

Dagaktivitetstilbud skal tilby meningsfulle aktiviteter som gir mestring og gode opplevelser, trygghet for brukere og pårørende:

 • Skal forebygge ensomhet og sosial isolasjon
 • Skal styrke muligheten til å opprettholde ressurser, ferdigheter og funksjon
 • Opprettholde god ernæring med på fokus måltidsfellesskapet
 • Transport fram og tilbake

Larvik kommune har fire typer dagaktivitetstilbud:

1. Generelt dagaktivitetstilbud

 • Behov for, og mulighet til å kunne nyttiggjøre seg tilbud som sosialt samvær og aktiviteter
 • Må kunne forflytte seg selv, eller med hjelpemidler
 • Har behov for aktiviteter for å kunne ivareta fysisk og psykisk helse
 • Kan ha behov for oppfølging i forhold til kost/ernæring

2. Dagaktivitetstilbud til personer med demens

 • Demensdiagnose er bekreftet eller under utredning
 • Man må kunne fungere sammen med andre personer med demenssykdom
 • Har behov for et dagaktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demens

3. Inn på tunet

Larvik kommune har to “Inn på Tunet” tilbud for personer med demens i tidlig fase.
Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Kriterier for å få tilbudet:

 • Ha demensdiagnose og være fysisk i stand til å bevege seg fritt.
 • Ha nytte og glede av å være i et sosialt fellesskap.

Søknad

Ovenstående dagtilbud er vedtaksbaserte og må søkes om gjennom tjenestekontoret.

Søknad om helse -og omsorgstjenester

4. Lavterskeltilbud

 • Villa Kveldsol er et gratis lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å søke om plass. Tilbudet er til hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt i tidlig fase.
 • Vi tilbyr sosialt fellesskap og meningsfulle aktiviteter
 • Man får kjøpt lunsj
 • Det er personale til stede som kan gi veiledning og støtte i forhold til din sykdom.
 • Det er ingen transportordning til lavterskeltilbudet
 • Adresse: Håkestadveien 7, Tjøllingvollen, 3280 Tjodalyng
 • Ta kontakt på telefon 98231553 for å avtale besøk.

Larvik kommune har dagaktivitetstilbud følgende steder:

Svarstad:

 • Presthagen dagsenter - åpent tirsdag og torsdag
 • Svarstad gård, Inn på Tunet - åpent mandag og onsdag

Kvelde:

 • Futejordet - åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Nanset:

 • Furuheim: åpent alle hverdager
 • Frøytunet: åpent mandag t.o.m. torsdag

Sentrum:

 • Bøkeskogen: åpent alle hverdager

Stavern/Helgeroa:

 • Grevle - åpent alle hverdager
 • Søbakken - åpent tirsdag, onsdag og torsdag
 • ● Bukta - åpent mandag og fredag

Tjølling:

 • Dagsenter 1 og 2 - åpent alle dager, også helg og helligdager
 • Vittersø gård, Inn på Tunet - åpent alle hverdager og 3 kvelder pr uke
 • Villa Kveldsol
  • Villa Kveldsol er et gratis lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å søke om plass. Tilbudet er til hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt i tidlig fase.
  • Vi tilbyr sosialt fellesskap og meningsfulle aktiviteter
  • Man får kjøpt lunsj
  • Det er personale til stede som kan gi veiledning og støtte i forhold til din sykdom.
  • Åpningstider:
   • Mandag, onsdag og torsdag kl 10-14
  • Adresse: Håkestadveien 7, Tjøllingvollen, 3280 Tjodalyng
  • Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på telefon: 98231553
Til toppen