Kjenner du et barn mellom 7-12 år som har traumer etter en skremmende hendelse?

Larvik kommune er med i et forskningsprosjekt om behandling av traumesymptomer hos barn mellom 7 og 12 år. Psykologene i virksomhet Barn, unge og familie har fått opplæring i behandlingsformen og ønsker kontakt med aktuelle barn som de kan hjelpe.

Untitled design (15).jpg

 

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress som leder forskningsprosjektet.

Behandlingen er forsøkt i USA med god virkning og bygger på veldokumenterte virkemidler. Forskningsprosjektet søker å finne ut om denne behandlingen er egnet i en norsk kommunal kontekst. Vi søker barn mellom 7 og 12 år som har opplevd noe potensielt traumatisk etter 3 års alder, og som i ettertid plages av dette.

Eksempler på slike hendelser kan være: Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold, fysisk mishandling el.l.

Barnet må ha tilstrekkelige følelsesmessige plager i etterkant av disse hendelsene for å få behandling. Behandlingen kan kun gis hvis barnet samtykker til at en omsorgsgiver hjelper barnet i behandlingen. Det forutsettes da at omsorgsgiveren kan og vil delta aktivt.

Dersom du kjenner til noen barn som kan være aktuelle ønsker vi at du tar kontakt med psykologene for vurdering av om barnet kan passe til denne behandlingen.

Kontaktinformasjon:
Psykolog Renate Høier: Renate.Hoier@larvik.kommune.no, Tlf: 48401734

Til toppen