Informasjon til alle som har mobile alarmer

Innhold

Fra 03.04.2020 vil alle varsler fra mobile trygghetsalarmer bli besvart fra Doro Care. Dette er et profesjonelt responssenter som i dag tar i mot alarmer fra over 200 kommuner, og de tar allerede imot alle trygghetsalarmer fra Larvik kommune.

Ved Doro Care jobber det helsepersonell som er spesielt opplært til å ta imot alarmer og de vil også ha de aktuelle opplysningene om deg som har trygghetsalarm.

Hvordan vil du merke det?

Når du løser ut alarmen, er det ansatte ved Doro Care som snakker med deg. De vurderer om det er behov for at dine pårørende eller noen fra hjemmetjenesten i Larvik kommune kommer. Hvis de ikke får kontakt med deg, vil de også sørge for at noen kommer.

Hva må du gjøre?

Dette går automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe.

Betaling

Det er ingen endring i betaling.

Er du pårørende

På grunn av situasjonen med korona-smitte og økt arbeidsbelastning for hjemmetjenesten, ønsker vi å oppfordre deg til å bidra med å motta varsler og følge opp trygghetsalarmer for den du er pårørende for. Ta kontakt med Helsehjelpen for mer informasjon.

Spørsmål og henvendelser

Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg til Helsehjelpen.

Til toppen