Her skal den nye legevakta bygges

Innhold

Kommunestyret har vedtatt at ny legevakt etableres nær E18, nærmere bestemt på Farriseidet.

Farriseidet Og Brua 2022
Kommunestyret vedtok tidligere i år å kjøpe tomta ved Farrisbrua.

Politikerne i kommunestyret behandlet saken onsdag 13. september, og ble vedtatt med 40 mot 1 stemme. 

Detaljer rundt økonomi og framdriftsplan skal legges frem for politikere senere, men etablering av ny legevakt er lagt inn i økonomiplanperioden for kommunen.

Mest aktuell

Elleve tilbydere har gitt tilbud om å leie eller kjøpe eksisterende tomter eller eksisterende bygg. Av de elleve tilbyderne er det tomta på Farriseidet som kommunedirektøren vurderte som den mest aktuelle.

En rådgivende arbeidsgruppe som har bestått av politikere og hovedverneombud, har gitt sine anbefalinger til kommunaldirektøren. 

Anbefalingene er i tråd med kommunestyrets kriterier for lokalisering, og i samsvar med fagmiljøenes innspill.

Gode grunner

Kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold, er glad for vedtaket, og utdyper fordelene med å plassere legevakta på Farriseidet.

– Tomta gir umiddelbar tilgang til hovedfartsårene både øst og vestover. 

Andre grunner som den rådgivende arbeidsgruppen har spilt inn som viktig for plassering er:

  • det er hensiktsmessig for trafikkavviklingen  med rundkjøringer, uten kryss, kryssende trafikk og kødannelser i rushtidene
  • det er enkelt å nå Farriseidet fra ulike deler av kommunen
  • andre nødtjenester har enkel tilgang via Eleveveien, over Bommestad og gjennom tunnelen
  • det er kollektivtilbud fra Nordbyen, sentrum, Helge og Nevlunghavn, i tillegg til skoleruter

I tillegg er det også en skjermet plassering med hensyn til for eksempel rus- og adferdsproblematikk og politieskorte.

Opprinnelig var det planlagt at ny legevakt skulle etableres i Helsekvartalet, men i oktober 2022 vedtok kommunestyret at den nye legevakta skulle etableres utenfor.

Til toppen