Har laget unik guide

Innhold

Guiden viser oversikt over tilbud, aktiviteter og tjenester i Larvik kommune. Nå blir det mye lettere for innbyggerne å finne fram til hvilke muligheter som finnes!

Fra venstre: Danna Cathrine Adler ved AoK, virksomhetsleder Hanna Marie Wiig Andersen og tjenestedesigner Heidi Elise Heitun Kvale
Fra venstre: Danna Cathrine Adler ved AoK, virksomhetsleder Hanna Marie Wiig Andersen og tjenestedesigner Heidi Elise Heitun Kvale har jobbet fram guiden i tett samarbeid med flere avdelinger.

Det er Hanna Marie Wiig Andersen som i tett samarbeid med ulike avdelinger i kommunen har laget guiden. Hun er virksomhetsleder for tjenester og forvaltning i helse og mestring. 

Guiden viser hele tjenestetilbudet kommunen gir innenfor helse. Den gir også oversikt over tilbud og aktiviteter som det ikke må søkes om innenfor andre kommunalområder.

–  Det er mange ulike tilbud, aktiviteter og tjenester som innbyggerne i Larvik har tilgang på. Noen tilbud og tjenester er åpne og tilgjengelige for alle, uten krav, mens andre må søkes om og krever vedtak, forteller Wiig Andersen.

– Blir lettere å finne fram

I den nye guiden vises det også hvilke krav som stilles for å motta tjenester som krever vedtak. 

– Nå blir det mye lettere for innbyggerne å finne fram til hvilke muligheter som finnes! I guiden får du en oversikt over hele spekteret av mulige tilbud, aktiviteter og tjenester, også de som du ikke må søke om innenfor andre kommunalområder, forteller Hanna Marie Wiig Andersen.

Guiden en finner du digitalt på kommunens nettsider, under helse og mestring. Den skal også bli gjort tilgjengelig i fysisk format flere steder, for eksempel på legekontorer, sykehjem, servicetorget og bibliotek.

Hvis du laster ned guiden på PC, kan du bruke den som en interaktiv PDF hvor du kan lett bla deg gjennom eller søke opp tjenester, tilbud og aktiviteter.

Tre deler

Guiden er delt inn i tre deler; tjenester uten vedtak, tjenester med vedtak og saksgang og søknadsskjema for tilbud og tjenester som krever tjenester.

  • I del 1 finner du en oversikt over åpne tilbud, aktiviteter og tjenester det ikke må søkes om

  • I del 2 finner du oversikt over tilbud og tjenester som krever vedtak, og kriterier for disse

  • I del 3 finner du oversikt over saksgangen for tjenester og tilbud det må søkes om.

Nå blir det mye lettere for innbyggerne å finne fram til hvilke muligheter som finnes! I guiden får du en oversikt over hele spekteret av mulige tilbud, aktiviteter og tjenester, også de som du ikke må søke om innenfor andre kommunalområder

Rune Høiseth Og Hanna Marie Wiig Andersen
Hovedutvalgsleder Rune Høiseth viser fram den digitale guiden sammen med virksomhetsleder Hanna Marie Wiig Andersen. Guiden blir etter hvert også tilgjengelig i papirformat flere steder i kommunen.

Vedtatt i kommunestyret

Guiden har vært til politisk behandling i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for helse, omsorg og mestring, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rune Høiseth er hovedutvalgsleder for helse, omsorg og mestring. Han forteller ble til gjennom et samarbeid mellom administrasjonen og politikerne.

Høiseth skryter av guiden.

– Nå får vi vist spekteret av tjenestene våre.

Ikke kjent med lignende guider

Guro Winsvold er kommunalsjef for helse og mestring og forteller at det er mange kommuner som har et kriteriedokument eller vilkårsdokument  som beskriver kriterier for de lovpålagte helsetjenestene. 

– Men vi er ikke kjent med at andre har tilsvarende guide som gir en helhetlig oversikt over både vedtakstjenester og tilbud og aktiviteter som du ikke ikke må søke om.

Det er Danna Cathrine Adler ved AoK som har stått for designet.

Har du innspill til guiden? Send oss en e-post da vel: postmottak@larvik.kommune.no. Merk e-posten Guide til tilbud, aktiviteter og tjenester.

Nærbilde guid til helsetjenester og støtte i Larvik kommune
Sammen for en bedre hverdag har guiden fått som tittel.
Til toppen