Har gitt ut bok om demens

Berit Mæland Bjervamoen og Brit Dyrdahl har gitt ut boka "Når en av de nærmeste utvikler demens". Til daglig jobber begge ved Grevle sykehjem. 

Berit Mæland Bjervamoen og Brit Dyrdahl gratuleres med bokutgivelsen. 

Gjennom egne og andres erfaringer har forfatterne sett behovet for å få informasjon og hjelp når familiemedlemmer får demenssykdom.

Berit Mæland Bjervamoen er sykepleier og Brit Dyrdahl vernepleier. De er arbeidskolleger og har lenge hatt et ønske om å skrive en bok for pårørende til personer med demens. Begge har bred yrkeserfaring og har de siste årene arbeidet innen demensfeltet. En av forfatterne har i tillegg pårørendeerfaring, og i boka velger hun å dele personlige opplevelser knyttet til det å ha en ektefelle og mor med demenssykdom. 

Boka er først og fremst skrevet for pårørende, enten det er familiemedlemmer, venner, naboer eller kolleger. Men forfatterne håper boka også kan være til nytte for helsepersonell og andre som i sitt daglige virke er i kontakt med personer med demens. 

Formålet med boka er å bidra til å spre informasjon om demens, og gi pårørende konkrete tips og råd som kan komme til nytte i hverdagen. Det kan for eksempel være hvordan en kan forebygge fallulykker og brann, eller hvordan en kan møte utfordrende atferd hos personer med demens.

Til toppen