Endringer ved Søbakken

Innhold

Søbakken bo- og hjemmetjenester deles fra en til to avdelinger.

Ledere Ved Søbakken Breddeformat
Astrid Kristin Solbakken (til venstre) og Elisabet Bergøy Hermansen.

Søbakken sykehjem blir egen avdeling med egen leder og det samme for hjemmetjenesten.
Nytt navn for hjemmetjenesten blir Berg hjemmetjeneste.

Ny leder for Søbakken sykehjem er Astrid Kristin Solbakken. Elisabet Bergøy Hermansen som har vært leder for Søbakken bo- og hjemmetjenester fortsetter som leder for Berg hjemmetjeneste.

Skal samlokaliseres

Berg hjemmetjeneste vil ha kontorer på Søbakken sykehjem frem til de samlokaliseres med avdeling Tanum og Brunlanes på gamle Tanum ungdomsskole ved årsskiftet 2023/2024.

Endringene er tiltak knyttet til "Morgendagens hjemmetjenester – fra plan til gjennomføring 2021–2026”.

Til toppen