Endringene i Helse og omsorg

Rådmannen informerer om endringene som gjøres i Helse og omsorg.

Økonomien i Larvik kommune er stram og det tas nå grep i alle tjenesteområdene for å lande på budsjett. Slike prosesser må til for å tilpasse kommunens økonomi. Det er ikke snakk om kutt i budsjettet da Helse og omsorg er tilført 35 millioner ekstra i år. Dette går på bekostning av andre tjenester.

I en tøff økonomisk situasjon, med betydelig overforbruk, må Helse og omsorg ta grep. Vi har gått gjennom alle tjenestene og sett på hvilke muligheter vi har. Heldigvis ser vi at det kan gjennomføres endringer som skal bidra til at ansatte kan bruke mer tid på pasientene. Dette skal blant annet gjøres ved etablering av Helsehjelpen og responssenter.

I en endringsprosess som vi nå står midt oppi, er det viktig å presisere at det er plass til alle. Ansatte vil derimot merke endringene på ulik måte. Noen må regne med endring i arbeidsoppgaver og noen vil måtte bytte arbeidssted. Noen få vil også få ny leder. Endringene vi nå gjør vil derimot ikke gå ut over våre brukere. Det eneste de vil merke det på er at det i noen tilfeller vil dukke opp nye fjes.

Litt om økonomien

Det er kommunestyret som fastsetter våre rammer. Politikerne ønsker gode tjenester og det må løses innenfor knappe rammer. Merforbruket har utviklet seg gjennom 2017. I 2018 har vi redusert merforbruket noe, men det må reduseres ytterligere. Vi har hatt et gjennomsnittlig merforbruk på 3,5 millioner de fire første månedene i 2018. De tre neste månedene lå merforbruket på 0,5 millioner i snitt. Endringene som nå gjøres skal føre til at vår aktivitet vil være på budsjett 1. januar 2019.

En av hovedgrunnene til merforbruket er innføring av økt grunnbebanning utover rammer gitt i budsjettet. Målet var å redusere variable lønnskostnader. Det har vist seg at de variable lønnskostnadene ikke har gått ned tross økt grunnbemanning.

Vi vil også få effekt av nytt responssenter som skal sile alarmer som i dag går direkte til hjemmetjenesten. Dette skal gi mer tid til brukeren. I tillegg skal Helsehjelpen håndtere drift av alarmer, GPS og annen velferdsteknologi.

Endringer må til og sammen skal vi klare det. Prosessen vi nå går gjennom er ikke så alvorlig som noen frykter. Det er snakk å gjøre små grep i hele virksomheten og se på nye muligheter innenfor de økonomiske rammene vi har.

 

Jan Arvid Kristengård, rådmann

Guro Winsvold, kommunalsjef helse og omsorg

Til toppen