Digital hjemmeoppfølging i Larvik kommune

Larvik er en av seks pilotkommuner i Norge som prøver ut digital hjemmeoppfølging (avstandsoppfølging). Målet er at deltakerne skal få bedre fysisk og psykisk helse, og en bedre ressursutnyttelse. Her kan du lese om hvordan det går med prosjektet.

Som pilot skal Larvik innhente erfaringer og kunnskap til Helsedirektoratet i utarbeidelsen av nasjonale anbefalinger. Larik har i tillegg fått i oppdrag å utarbeide en digital egenbehandlingsplan.

Nå har prosjektet laget en evalueringsrapport per september 2020 som viser at tilbakemeldingene fra pasientene og pårørende er svært positive.

Les rapporten her

Du kan også høre mer om digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste i denne podkasten. Her er Linda Nilsen Augland, spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie, fra Larvik kommune gjest.

Hør podkast her. 

Til toppen