Bygger fundamentet for framtidas helsetjenester

Innhold

Ny legevakt, 44 nye sykehjemsplasser, spesialiserte plasser og helsestasjon for eldre er bare noen av tjenestene og kompetansen som skal samles i Helsekvartalet.

Høiseth, Bringedal Og Farmen (2)

Helsekvartalet skal bli et ressurssenter som skal møte framtidas tjenestebehov, forteller prosjektutvikler Ragne Kristin Farmen.

- Det er nå vi bygger fundamentet for framtidas helsetjenester. I Larvik blir vi flere og flere eldre. Vi trenger flere friske, og vi ønsker at flere eldre bor hjemme lenger, sier Farmen og forteller om spennende samarbeidsprosjekter med sykehuset som for eksempel helsestasjon for eldre.

I arbeidet med Helsekvartalet ligger det mye samarbeid.

- Helsekvartalet legger til rette for økt samarbeid på tvers av fagmiljøene, med sykehuset og fastlegene, og vi skal involvere pasienter, brukere og pårørende. Målet er å utvikle mer helhetlige og sømløse helsetjenester, sier Farmen.

Stor betydning for innbyggernes helsetjenester

I januar begynte arbeidet med reguleringsplan. Området rundt Helsekvartalet skal reguleres, og kommunen ser på mulighetene for kvartalet.

Utviklingen av Helsekvartalet vil få stor betydning for helsetjenestene til innbyggerne, forteller prosjektutvikler Ragne Kristin Farmen.

- Her skal vi samle kompetanse, kunnskap og tjenester til de med størst behov. Vi etablerer helsestasjon for eldre, som er en ny tjeneste til innbyggerne. Over de neste årene skal vi bygge en ny og moderne legevakt, og på lengre sikt planlegges det for 64 nye plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Helsekvartalet og hagen skal åpnes opp for besøkende, og skape nye møteplasser.

- Med den planlagte utviklingen av Herregårdshagen, og med tjenester og tilbud langsetter blir det som en “helsebydel” i Larvik! avslutter Farmen.

- Et livskraftig tilbud

Ordfører Erik Bringedal er glad for arbeidet med Helsekvartalet, som ble vedtatt gjennom i kommunestyret gjennom temaplan for helse- og omsorg.

- Vi ønsker et livskraftig tilbud til den aldrende befolkninga i kommunen. Helsekvartalet handler også om byutvikling, og ligger tett til torget, Herregården og Byskogen, sier ordfører Erik Bringedal.

Rune Høiseth er varaordfører og leder for hovedutvalg for helse, omsorg og mestring.

- Helsekvartalet vil være et løft for både innbyggerne og ansatte. Vi skal få nye fagmiljøer, samle kompetanse og rekruttere nye medarbeidere, forteller han.

Til toppen