Aktivitetsnivåer på treningsgruppene på Frisklivssentralen

Innhold

Her finner du oversikt over de ulike aktivitetsnivåene beskrevet i timeplan og gruppetilbud.

Nivå 1

Kan forflytte seg uten personstøtte med eller uten hjelpemidler. Har begrensninger i hverdagen som gjør at man trenger bistand til enkelte gjøremål, men klarer allikevel å håndtere de fleste av hverdagens utfordringer selv. Kunne stå med eller uten støtte over litt tid for å kunne gjøre øvelser, gjerne med stol bak.

Nivå 2

Kan forflytte seg uten hjelpemidler innendørs og over korte avstander utendørs. Evt bruk av staver over lengre avstander. Kommer seg ned og opp fra gulvet på egenhånd evt med tilrettelegging. Kunne stå over litt tid med eller uten støtte for å gjøre øvelser, men er ikke avhengig av stol i umiddelbar nærhet. Trenger ikke særlig forkunnskap om trening eller aktivisering.

Nivå 3

Kan gå over lengre avstander utendørs med eller uten staver. Kan opprettholde aktivitet over tid uten lengre pauser. Kan stå over tid for å gjøre øvelser, evt med noe støtte for å opprettholde balanse under krevende øvelser.

Nivå 4

Kan gå/jogge over lengre avstander uten tilrettelegging. Kan opprettholde aktivitet over tid. Har kjennskap til trening fra tidligere og er kjent med hvordan det oppleves å få økt pust og puls under trening.

Til toppen