Ber Larvik om å bosette 175 flyktninger

Innhold

IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) har anmodet Larvik kommune om å bosette til sammen 175 flyktninger i 2022.

Inkludert i tallet på 175  er til sammen 8 enslige mindreårige.

IMDI har anmodet norske kommuner om å bosette 35 000 flyktninger i år

Kommunestyret har tidligere vedtatt å bosette 32 flyktninger i 2022, men dette var før flyktningstrømmen fra Ukraina.

Kommunestyret behandlet anmodningen onsdag 23. mars

Forbereder seg

Det vil spesielt være kvinner barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommunen har de siste ukene jobbet med hvordan vi skal ta i mot ukrainske flyktninger, blant annet tilbud for barnehage, grunnskole og videregående, norskopplæring og helsetilbud.

Foreløpig er det ikke mange ukrainere som har kommet til Larvik, men det kan komme flere i løpet av kort tid.

Kommunen jobber også med å finne flere permanente boliger for flyktninger.

Les mer på siden vår Ukraina og vår beredskap
Til toppen