Kan du hjelpe flyktninger fra Ukraina med bolig?

Innhold

Har du en leilighet, tomannsbolig eller enebolig som du ønsker å leie ut til flyktninger? Da ønsker vi at du fyller ut vårt digitale skjema, slik at vi får en oversikt.

Larvik kommune er på jakt etter langsiktige løsninger og selvstendige boenheter, gjerne sentrumsnært eller med nærhet til kollektivtransport.

Her kan du registrere bolig

Alle som kontakter oss via skjemaet får et kvittteringssvar fra oss. Vi tar vi kontakt med de som er aktuelle for varig bosetting. Hører du ikke fra oss betyr det at boligen ikke er aktuell på nåværende tidspunkt.

I tillegg til at kommunen registrerer boligmuligheter i skjemaet, kan du også sende inn andre henvendelser til kommunen i skjemaet.

IMDI koordinerer bosetting

Regjeringen har bestemt at ukrainske flyktninger skal innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse. For at personer skal få denne tillatelsen må de registreres, noe Politiets utlendingsenhet (PU) har ansvar for.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for å behandle søknader om fra alle ukrainere (og andre) som ønsker å søke om beskyttelse (asyl). Selv om Regjeringen har bestemt at ukrainerne skal få midlertidig beskyttelse, så må alle søknadene registreres. Det er blant annet viktig med kontroll av identitet. Når søknadene er innvilget vil IMDI (Integrerings-og mangfoldsdirektoratet), koordinere bosettingen av flyktninger med kommuner i hele landet. 

Vi setter pris på alle som registreringer boligmuligheter i skjemaet vårt, og kontakter de som har aktuelle tilbud når det blir behov

Alle ukrainske flyktninger som kommer til Norge uten et sted å bo kan kontakte politiet. Politiet vil da ordne transport til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, som registrerer personene og tilbyr innlosjering.

Til toppen