Larvik mottak

Innhold

Stiftelsen SANA driver asylmottak ved Holms motell. Larvik er vertskommune for flyktninger som kommer til mottaket og skal tilby tjenester.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har inngått avtale med Stiftelsen SANA, som har drevet ulike asylmottak i Norge siden 1999.

Som vertskommune skal kommunen blant annet gi helsetjenester, barnehagetilbud, skoletilbud og tilbud om voksenopplæring til flyktninger.

Mottaket har ansatte som jobber med blant annet barn, aktiviteter for flyktningene, informasjonsprogram, bosetting og helse.

De skal også samarbeide med politiet, brannvesenet og biblioteket lokalt. I tillegg skal det opprettes et forum hvor representanter fra mottaket, kommunen og naboer møtes for å snakke om ting som dukker opp, og for å løse eventuelle problemer.

Kontakt Larvik mottak

Ønsker du å komme i kontakt med Larvik mottak? Du kan ringe mottaket på telefon 33 80 46 40 eller sende en e-post til larvik.mottak@sana.as

Larvik kommune oppfordrer lag, foreninger, organisasjoner og andre frivillige til å ta kontakt med asylmottaket for å avtale hvordan dere kan samarbeide for å gi beboerne meningsfylte aktiviteter.

Til toppen