Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Torstrand barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalget i Torstrand barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2022/2023

Samarbeidsutvalget i Torstrand barnehage består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær. Foreldrerepresentantene har en valgt vara.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Tabell over samarbeidsutvalgets medlemmer i Torstrand barnehage, Larvik kommune
Verv Navn Telefon
Foreldrerepresentant/Leder Åsmund Berg Holm 97105918
Foreldrerepresentant Grim Alexander Svanes 94832474
Vara foreldrerepresentant Karoline Kjelsen 90757439
Ansatterepresentant Helle Daae-Johansen 99313596
Ansatterepresentant Ylva Haugan 99299282
Styrer/sekretær Lise-K. Bergan 98231285
Til toppen