Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Torpeløkka barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen
  • arrangere ulike sosiale sammenkomster og aktiviteter for barn og foreldre

Samarbeidsutvalget 2020/2021 

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i samarbeidsutvalget. Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Tabell over medlemmer av samarbeidsutvalget, Torpeløkka barnehage, Larvik kommune
Verv Navn Telefon
Foreldrerepresentant/leder Marte Korktun  
Foreldrerepresentant Anlaug Meland  
Foreldrerepresentant Line Rustad Skinnarland  
Foreldrerepresentant Jeanette Ausen  
Foreldrerepresentant Cathrine Lundstrøm  
Foreldrerepresentant Caroline Dolven  
Ansatterepresentant Lisa Dafku Christoffersen  
Ansatterepresentant Cathrine Tvedt  
Styrer/sekretær Veronica Aas Steinsholt 91886853
Til toppen