Voksenrollen

Innhold

Barnehagens viktigste ressurs er personalet

«Å jobbe i barnehage er ikke privat praksis – det er et samfunnsmandat»
Turid Thorsby Jahnsen

I Styrvoll barnehage treffes voksne som:

 • har gode og bevisste holdninger
  • som regelmessig diskuterer holdninger og verdier og utøvelsen av disse
  • som er bevisst seg selv som rollemodell og konstruktør, at det vi sier og gjør hver dag setter spor i de små menneskene vi omgås
 • er nærværende, aktive og omsorgsfulle med blikket retta mot ungene
 • har gode kunnskaper om barn, enkeltvis og i gruppe, og om lek og lekens betydning
 • som byr på sin kunnskap og kompetanse gjennom tilstedeværelse og tilrettelegging når ungen trenger det
 • som alltid er villig til å være i utvikling, og å se sin egen rolle i dette
 • viser glede over å være sammen med barn og kjærlighet til barn
 • har stort fokus på god dialog, samhandling og tett samarbeid med foreldrene, og andre instanser til barns og familienes beste

«Bare blant mennesker blir et menneske menneske»

Til toppen