VIS

Innhold

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse

«VI SER DEG» - gode blikk, omsorg, trygghet og gode relasjoner.

I Styrvoll barnehage har vi «hjerte foran og kunnskapen i ryggsekken» i møte med mennekser

«Fortell meg at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg det».

Barn kommer hver dag inn i barnehagen, med hele seg der de står akkurat i livet. Hver dag trenger de å høre og føle at de er betydningsfulle. I Styrvoll barnehage møtes de med varme og smilende blikk. Vi heier på barna selv om dagene kan være utfordrende, dager barnet er trist og lei, dager da det er vanskelig å stoppe den vonde følelsen, og dager da det spretter gleder ut av kroppene. Alle dager tar vi vare på, og forteller barna at vi ser dem.

«Ikke fortell meg det jeg gjorde, eller det jeg kunne gjort, eller det jeg burde, eller skulle gjort». Nei, ikke fortell meg det.

Barn skal ikke oppleve krenkelser, det vet vi skader selvfølelsen. Barna skal lære hvordan de skal løse problemer i møte med andre barn, i konflikter, i rutinesituasjoner og i leken. Vi skal ikke gi opp barnet når de føler seg slitne, da «pauser vi sammen», for så å fortsette den gode jobben med å mestre. For her opplever barnet mestring som bygger karakterstyrke, sterke hjernekontorer og følelsen av å være unik.

«Fortell meg heller at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg heller det. Jeg trenger det, skjønner du».

Det er deilig for barn og foreldre å oppleve seg unikt i andres blikk. Det skaper positive «ringer i vann», som barnet kan bygge sin selvfølelse på fra årstrinn til årstrinn. Alle vil høre det vi er gode på, og alle trenger det! Disse fortellingene skal barna få høre om igjen og om igjen... «husker du da du skrek hver gang du ikke fikk dukkevogna først? Nå har du lært at du skal vente på tur, at du er en tålmodig venn, og at livet er slik at det plutselig ordner seg igjen». Barn elsker disse fortellingene om dem selv...

«... jeg trenger det så sårt. Jeg trenger en søyle av trygghet, å lene meg mot gjennom livet. Jeg trenger det, skjønner du, for det er så værhardt å leve»!

Jeg ser og ser etter meg selv - sammen med deg ser jeg hvem jeg er. Håper du liker meg!

Vi snakker jevnlig og daglig med barna om hvordan de har det i lekemiljø, om trivsel, ensomhet, venner, utenforskap for å forebygge mobbing. Å bygge gode fellesskap er helt sentralt. Det  å se seg selv som en del av noe større, og forstå seg selv i møte med andre, det trengs det både øving og forståelse for å få til.

Vi speiler og speiles i hverandre, det former oss alle på godt og av og til på vondt.

Til toppen