Vepsebolet 2-3 år

Innhold

Vepsebolet er en avdeling i Styrvoll barnehage for barn i alderen 2-3 år.

Telefon

33155875

Om avdelingen

Vepsebolet er en avdeling for barn i alderen 2-3 år.

i år består vepsebolet av 10 barn født i 2019 og 2020. Vi holder til oppe- vegg i vegg med Maurtua som er stor avdeling. Vår avdeling er den "nyeste", så vi har store fine lokaler å boltre oss på. 

2-3 år er alderen hvor mye skjer og barna tar ulike sprang i utviklingen, både språklig, sosialt og motorisk. De er klare for verden og selvstendigheten blomstrer. Samtidig er det veldig viktig med tilstedeværende og trygge voksne som veileder og følger barna i deres utvikling. Med anerkjennelse og respekt hjelper de voksne barna å øve seg på sosiale regler og samhandling med andre. I denne alderen er barna fortsatt veldig opptatt av seg selv og sine behov, samtidig som nysgjerrigheten for andre er gryende og forståelsen for andres behov oppdages. Her er det viktig med voksne som er tilgjengelige og sensitive i forhold til barnas forståelsesramme og behov for hjelp til å bli en del av et fellesskap. 

Leken er barnas viktigste læringsarena og den har stor plass i vår hverdag. Rolleleken er gryende samtidig som kroppslig lek og konstruksjonsleik opptar dem. Avdelingens miljø skal gjenspeile barnas interesser og behov i leik. Små endringer, eller noen ganger store, er viktig grep de voksne må ta, slik at hver dag ikke blir lik. 

Vi ønsker at barna skal få utfolde undring, skaperglede og mestring i sin hverdag ved å gi stor plass til den frie leken og den "gode barndommen". 

Et grep for å oppnå dette er å dele gruppen i smågrupper slik at de får mer ro og tid til å dykke inn i leiken uten for mange avbrytelser. Utetid er en viktig del av hverdagen vår- frisk luft, rom for å springe så fort man kan og hyle så høyt en vil, er deilig befriende. Vi har fantastiske uteområder som gir oss et hav av muligheter. Skogen som nærmeste nabo og trygge veier vi kan ferdes på i nærområdet gjør at vi hver dag tilbringer mye tid ute. 

Språket utvikles i ulikt tempo i denne alderen og stimulering for at språket skal spire og gro er viktig. Samlingstunder, sang, lese bok, samtaler og hjelpe barna å språksette handlinger og opplevelser er gode grep for å utvikle språket. Dette må vi ha fokus på hver eneste dag. 

Sosial kompetanse og folkeskikk er viktige ting å lære som medmenneske og allerede som 2-3 åring er barna mottakelig og kanskje i den viktigste alderen hvor man kan begynne å minne dem på og å øve litt hver dag. 

Vi har fokus på å si HEI når vi kommer og HADET når vi går. Ved bordet øver vi på å si TAKK, venter på tur og si; kan jeg få. Sitte rolig på stolen og spise uten å grise altfor mye. Rape høyt og prompe ved bordet øver vi på å la være. Vi vasker hendene før maten og hjelper hverandre å rydde. Får vi gjort noe mot andre-gjør vi opp for oss ved å si unnskyld, gi en klem eller stryke/trøste.

Uansett det aller viktigste vi gjør er å rose og ta hverandre i å gjøre gode ting. Anerkjennelse og ønskede handlinger skal ha det største fokuset sammen med det å være gode mot hverandre. 

Ansatte

Tabell over ansatte på Vepsebolet i Styrvoll barnehage, Larvik kommune
Stilling Navn
Pedagogisk leder 100% Anne Line Moen
Pedagogisk leder 100%
Kristine Bekeng
Fagarbeider 100% Norunn Lie
Til toppen