Satsningsområder

Innhold

På bakgrunn i den nye Rammeplanens føringer,  målsettingene i «Plan for Helhetlig oppvekst» og «Kvalitet i barnehagen», skal alle de kommunale barnehagene i Larvik ha et ekstra fokus på Livsmestring og helsefremmende arbeid i perioden 2017-2020.

 Under paraplyen «Helsefremmende barnehager» er det valgt 5 satsingsområder

 • Voksenrollen
 • Foreldre/familie
 • Vennskap og inkludering
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Bærekraftig utvikling ( nytt pkt 2019)

Styrvoll barnehage har følgende  satsningsområder for dypdykk i 2020-2021.

 1. Livsmestring «fra ytre til indre regulering», med fokus på hverdagssamtalen
 2. Helsefremmende arbeid med vekt på:
  - Kosthold og barns deltakelse i matlaging -Fysisk aktivitet i utetiden- bærekraftig utvikling
 3. «Jeg er meg!» Et helsefremmende prosjekt for å fremme barn og unges helse og livsmestring og for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Barnehagen og helsestasjon samarbeider i prosjektet med å styrke små barns begrepsapparat og kunnskap om hele kroppen for å styrke selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser. Dette er 2.året i prosjektet. Etter et år med kompetanseheving i personalet,  starter nå den temabaserte jobben sammen med ungene.
 4. Det altomsluttende og livsviktige bakteppe i barnehagen vår er alltid LEKEN

For mer informasjon se Årsplan

Til toppen