Satsingsområder

Satsingsområder i Styrvoll barnehage.

På bakgrunn i den nye Rammeplanens føringer,  målsettingene i «Plan for Helhetlig oppvekst» og «Kvalitet i barnehagen», skal alle de kommunale barnehagene i Larvik ha et ekstra fokus på Livsmestring og helsefremmende arbeid i perioden 2017-2020.

Under paraplyen «Helsefremmende barnehager» er det valgt 5 satsingsområder:

  • voksenrollen
  • foreldre/familie
  • vennskap og inkludering
  • fysisk aktivitet
  • kosthold
  • bærekraftig utvikling (nytt punkt 2019)

Styrvoll barnehage har følgende satsningsområder for dypdykk 2021/2022:

  1. LEKEgnist - barns medvirkning og den voksnes rolle
  2. Helsefremmende arbeid: "Jeg er meg" - prosjektdeltakelse forebyggende arbeid. Et helsefremmende prosjekt for å fremme barn og unges helse og livsmestring og for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Barnehagen og helsestasjon samarbeider i prosjektet med å styrke små barns begrepsapparat og kunnskap om hele kroppen for å styrke selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser.
  3. Lesemiljø og leseglede - hvordan utvikle en multimodal lesekultur der språket og samtalen understøtter og er identitetsskapende

For mer informasjon se Årsplan

Til toppen