Maurtua 3-5 år

Innhold

Maurtua er en avdeling i Styrvoll barnehage for barn i alderen 3-5 år.

Telefon

33155876

Om avdelingen

Maurtua ligger i barnehagens venstre fløy når du står ved porten. Her er det spesielt tilrettelagt for de eldste barna med mange funksjonsrom og store lokaliteter som fordrer barns selvstendighet. 

Maurtua har i år følgene barnegrupper:

  • 8 barn født i 2017
  • 4 barn født i 2018
  • 5 barn født i 2019

Totalt 17 barn

Vi har stort fokus på at leken har en egenverdi og gir stor plass for leken og dens betydning for barns barndom. Det er i leken den største læringen skjer og sammen med trygge og tilgjengelige voksne skal barna få spire og gro optimalt. 

Barna får være med på å medvirke i sin hverdag og vi tar det som opptar barna på alvor. Vi legger godt til rette for at leken skal blomstre ved at personalet er godt "kobla" og fanger opp hva barna trenger og ønsker. Vi legger til rette og tilfører nye elementer i lekemiljøet og rigger til gode rom for lek med utgangspunkt i ungenes interesser og behov.

Rolleleken er fremtredende i denne alderen og det er spennende å se hvordan barna tar i bruk miljøet til å leke med referanser i det virkelige liv, f.eks familieliv, sykehus, tannlege, politi, brannstasjon, butikk osv, og hvordan de sosialiseres gjennom leken. 

Vi ønsker å skape opplevelser sammen som gir den gode følelsen av å høre til ett fellesskap. Hver enkelt, liten som stor, er viktig for at vi skal ha det bra. Denne forståelsen kommer ikke av seg selv, den må læres og oppleves sammen med gode rollemodeller. Vi gir barna gode verktøy i ryggsekken sin som  inkluderer og gir trygghet og selvstendighet til å finne gode løsninger. Å utvikle sosial kompetanse og omsorg for andre er nøkkelord. 

Vi vil at barna skal bli kjent med seg selv, sine egne og andres grenser. Vi jobber kontinuerlig med indre og ytre regulering hos barna. Vi er opptatt av at alle skal bli sett og hørt for den de er. 

Ekstra fokus har vi på prosjektet "Min kropp" som er et overordna arbeid for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Det handler om å gi barnet et språk og kunnskap om hele kroppen, slik at alle barn vet forskjell på det normale dersom unormaliteten skulle oppstå. Det handler om å sette grenser for seg selv og å akseptere andre grenser når noen sier stopp, samt mot til å si ifra til en trygg voksen. For de eldste vil det også handle om gode og vonde hemmeligheter og hemmelige hemmeligheter. Alt skal kunne snakkes om og barna skal alltid føle at de kan komme til en voksen som de føler seg trygg på til å fortelle det de føler/tenker på og bli tatt på alvor. 

Skolegruppa består i år av 11 barn

De får gjennom året mange fine og spennende opplevelser som skal styrke i forhold til mestring, selvstendighet og ikke minst å bygge de siste steinene i et inkluderende fellesskap. Vi har bl.a. overnatting i barnehagen, svømming, turer til PI-parken i Larvik by, rosaruss på våren, bake og synge for de eldre ved juletider, gjøre gode gjerninger for nærmiljøet og aktiviteter%samlinger som skal gi dem ferdigheter før skolestart. Det vi legger aller mest vekt på er sosiale ferdigheter, bygge fellesskapet i gruppa stekrt og å skrive navnet sitt/gjøre seg kjent med bokstaver. 

Ansatte

Tabell over ansatte på Maurtua i Styrvoll barnehage, Larvik kommune
Stilling Navn
Pedagogisk leder 100% Charlotte Evjen Lindem
Pedagogisk leder 100% Malene Helgeland
Fagarbeider m/videreutdanning 100%
Anita Grønnerød
Assistent 60% Adriana F. Gonzales
Støttepedagog 100% Camilla Fuhre Pettersen
Til toppen