Knerten 0-2 år

Innhold

Knerten er en avdeling i Styrvoll barnehage for barn i alderen 1-2 år.

Telefon

33155875

Om avdelingen

Knerten er avdelingen for de yngste barna og ligger i underetasjen i bygget.

Den fysiske beliggenheten gir både ro og tryggende omgivelser som er viktig for denne aldersgruppa. Avdelingen samarbeider med Knøttene morgen/ettermiddag og noe i sovetiden.

Barnegruppe på Knerten 

  • 2 barn født i 2020
  • 4 barn født i 2019

Totalt 6 barn

De minste barna i barnehagen kommuniserer med omverdenen- kroppslig med lyder og ord. De bruker kroppen sin gjennom hele dagen- krabber, går, løper, klatrer, ruller, skyver på gjenstander, smaker, kaster, klapper, babler, hyler, smiler, ler og gråter- hele tiden er kroppen i utforsking og bevegelse. 

Avdelingens utforming er med på å understøtte hva ungene har behov for. De trenger plass, mye plass- myke madrasser og puter, gjenstander som vipper forsiktig, trapper som utfordrer og sklier som kiler i magen, bøker som stimulerer språket og lekemiljø som utfordrer til samspill og leik. 

De aller minste barna trenger nysgjerrige voksne som er der barna er og som inviterer inn til leik, som veileder og viser samspillet med andre. Voksne som ser med det gode blikket og som rigger gode lekemiljø til barnas beste. Lekemiljø om stadig er i endring og følger barnas utvikling. Ungene trenger også voksne som er lydhør og ser når behovene for mat, søvn og de vante rutinene melder seg. 

Vi etterstreber å være ute hver dag- enten på uteområdet vårt eller en trilletur/gåtur i nærmiljøet. Noen er vant til utelivet, andre må sakte men sikkert vennes til. Vi ønsker å legge gode opplevelser og erfaringer som gir små bein mestringsfølelse. 

Kommunikasjon- en god dialog- er nøkkelen for et godt foreldresamarbeid. Barna lever hele liv, derfor er det viktig at vi snakker sammen, foreldre og personalet, om de gode tinga, men også når livet i perioder kan utfordre slik at vi rakst kan forstå og støtte. 

Sammen skal vi gi barna den beste barndommen vi kan.

Personalet på Knerten og Knøttene

Tabell over ansatte på Knerten og Knøttene, Styrvoll barnehage i Larvik kommune
Stilling Navn
Pedagogisk leder 100% Tonje Carina Holt
Assistent/fagarbeider 100% Katerina Hustuft
Assistent 100% Thea Engelstad
Barnepleier 90% Lene K. Lie
Assistent 83% Adriana Furtado Gonzales
Til toppen