Svømming

Svømming i barnehagen

Larvik kommune ønsker å gi alle 5- og 6-åringer i kommunale barnehager tilbud om vanntilvenning/svømmeopplæring slik at de kan bli trygge i vann og lære seg nødvendige flyte- og svømmeteknikker. Private barnehager kan også søke midler til denne ordningen.

Svømming er også en fin aktivitet for å utvikle barns motorikk og koordinasjon, og i et beredskapsperspektiv vet man at svømmeferdigheter forebygger og hindrer tragiske drukningsulykker.

Det er inngått et samarbeid med Larvik svømmeklubb og deres instruktører, og hvert enkelt barn vil få tilbud om 5 ganger i svømmehall (inkludert transport til og fra hallen), fortrinnsvis i uke 41 og uke 8 på grunn av kapasitet i svømmehallene.

Til toppen