Jeg er meg på eget språk

Innhold

Slik jobber vi med Jeg er meg for foreldre med annen kulturell bakgrunn.

“Jeg er meg!”, handler om forebygging av vold og overgrep og sunn seksuell helse. Dette kan være et uvant tema å snakke åpent og direkte om for mange foreldre. En stor del av foreldrene i Larvik har bakgrunn fra andre samfunn enn det norske. Mange opplever tematikken som vanskelig, skamfull og uønsket.

Det er derfor behov for å snakke om og reflektere rundt temaene i «Jeg er meg!» med utgangspunkt i foreldres ulike ståsted, at de får del i hvordan og hvorfor temaet er viktig for barn, sett i et folkehelseperspektiv.

Foreldregrupper

Det er vesentlig å kunne bruke det språket vi kan best når vi samtaler om temaer som berører og utfordrer følelser. Det er derfor etablert foreldregrupper på ulike språk der den ene eller begge gruppeveilederne deler språk med deltakerne. Hittil har det vært språkgrupper for kvinner og menn på arabisk og somali. Det er ønskelig å utvide til flere språk. Vi har også hatt en gruppe med unge mødre som er ansatt i barnehager eller skole, som har hatt en krysskulturell oppvekst i Norge.

Målsetting

Målsetning for “Jeg er meg!” på eget språk er å forebygge seksuelle overgrep.
Delmål:

  • Foreldre med migrasjonsbakgrunn får kunnskap om hva barna lærer innenfor «Jeg er meg!»
  • Foreldre med migrasjonsbakgrunn får forståelse for hvorfor temaet er viktig for barn
  • Foreldre med migrasjonsbakgrunn blir i stand til å møte barn som forteller om tematikken med anerkjennelse
  • Foreldre med migrasjonsbakgrunn blir trygge på samarbeidet med barnehage og skole om temaet

Temasamlinger

Vi har utarbeidet 6 temasamlinger der refleksjon står sentralt. I temasamlingene reflekterer vi rundt følgende tema:

  • Hvorfor trenger vi å snakke om overgrep? Hva vet vi om overgrep i Norge og verden i dag?
  • Hva er overgrep? Hvem forgriper seg på barn?
  • Nettovergrep
  • Hvorfor forteller ikke barn om seksuelle overgrep?
  • Hva lærer barna i barnehage og skole
  • Tabu og skam

I en av samlingene har vi besøk av SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep)

Kontakt

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med prosjektlederne for "Jeg er meg!".

Inger Marie Otterdal (helsesykepleier)
Telefon: 982 25 607
Epost: imo@larvik.kommune.no

Mette Synøve Omsland (styrer)
Telefon: 982 53 322
Epost: mette.synnove.omsland@larvik.kommune.no 

Til toppen