Helsestasjon - Jeg er meg

Innhold

I prosjektet «Jeg er meg!» jobber vi for å fremme barns seksuelle helse og for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med dette på helsestasjonene i Larvik.

Kompetanseplan

For at helsesykepleiere skal kunne veilede foreldre i å kunne snakke med barna sine om kropp og seksualitet på en god måte, og for å oppdage barn det er grunn til å bekymre seg for, er det viktig at helsesykepleierne selv har god kunnskap og et bevisst og reflektert forhold til egne holdninger og erfaringer.

På bakgrunn av dette, har vi utarbeidet en egen kompetanseplan for helsesykepleiere

Brosjyrer

Retningslinjer

Til toppen