Om @pi-parken

Innhold

@pi-parken er en felles realfagavdeling for de kommunale barnehagene i Larvik kommune

@pi-parken ble etablert som satsningsområde for barnehagene i Larvik, i august 2014. Dette med formål om å satse på et spisset barnehagetilbud med fokus på realfag. Fra og med 1. juli 2019 har alle barn i kommunale barnehager tilbud om @pi-parken.

Undrende barn = kunnskapsrike barn

Barn ønsker å lære, og det er vår oppgave å gi dem muligheten til å utfolde seg i et miljø som er lagt til rette for læring. Vi mener at det realfaglige innholdet vi tilbyr gjennom @pi-parken, vil være med på å legge et godt grunnlag for barna når de begynner på skolen. Denne satsningen er også i tråd med kunnskapsdepartementet og deres strategi med mer vektlegging av matematikk og naturfag i barnehagene, samt Larvik kommunes realfagssatsning.

I @pi-parken får alle barn mulighet til å oppleve mestring og undring gjennom engasjere ansatte, spennende lokaler og et annerledes lekemiljø med realfaglige utfordringer.

Kontakt

  • Rene Beathe Mikkelsen Hansen Ansvarlig pedagog
Til toppen