Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Helgeroa barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2019 - 2020

Verv Navn
Foreldrerepresentant/leder Thomas Hellene
Foreldrerepresentant Amund Thorsen
Foreldrerepresentant Oda Kobro
Foreldrerepresentant Linn Gustavsen Tvetene
Ansattrepresentant Mona Beth Solum Nedal
Ansattrepresentant Jeanett Lindhjem
Sekretær/styrer Bjørg Ødelund
Til toppen