Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Helgeroa barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2018 - 2019

Verv Navn
Foreldrerepresentant Silje Sørlie Holhjem
Foreldrerepresentant Guro Marie Søndergaard
Foreldrerepresentant Thomas Hellenes
Foreldrerepresentant Amund Thorsen
Ansattrepresentant Anne Marte Frydenlund
Ansattrepresentant Sofie Marie Bolstad
Sekretær/styrer Bjørg Ødelund
Til toppen