Realfag

Innhold

Antall, rom og form og Natur, miljø og teknologi hører hjemme i barnehagens arbeid med realfag. Barnehagens arbeid med Natur, miljø og teknologi er beskrevet her.

Rammeplan

Dette sier rammeplan om antall, rom og form

  • Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.
  • I barnehagen skal barna få undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede.
  • Barnehagen skal bidra til at barna utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.
  • Barna skal få leke og eksperimentere med tall, mengde og få erfaring i ulike måter å uttrykke dette på.
  • Personalet skal stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsning.

Hvordan jobber vi

Ordet matematikk kommer fra latin og betyr "glad i å lære".

Å jobbe med matematikk har en verdi i seg selv, og gevinsten er barns nysgjerrighet og matteglede. Når barn blir tidlig kjent med matematikk og matematiske begreper, får det stor effekt senere opp gjennom skoleåra.
Barn liker å sortere, bygge og lage mønster. De måler, veier og sammenligner, de pusler og perler. Barn liker å utforske rommet, og seg selv i forhold til rommet. De systematiserer, argumenterer, stiller spørsmål, forklarer og søker løsninger. For små barn er det viktig å oppleve at matematikk er mye mer enn tall og tegn. Det er både spennende og meningsfylt.

Barn elsker å telle, og i barnehagen gjør vi det ofte. Telling er en av de beste måter for å hjelpe barn til å utvikle tallforståelse, og oppdage viktige tallmessige mønstre og sammenhenger. Erfaringer med telling gir et godt grunnlag for senere addisjon, subtraksjon og divisjon.

På avdelingene jobbes det i små og store prosjekter hvor flere fagområder fra Rammeplanen kommer inn, men alle temaer kan kobles til realfagene.

I Helgeroa barnehage er det et fysisk miljø inne og ute der det synes at vi har fokus på realfag.

Gutt som kaster ringer på kjegler med tall
Til toppen