Satsingsområder

Innhold

Tema for barnehageåret 2019 – 2020 vil fortsatt være livsmestring og helsefremmende arbeid. Vi fortsetter å øke vår kompetanse innen realfag.

Fagerli barnehage har fokus på livsmestring og helse ved å vektlegge et sunt og variert kosthold. Vi tilrettelegges for ulike muligheter til daglig fysisk aktivitet.

Fagerli barnehage er en del av Larvik kommunes satsningsområde på VIS. VIS står for vennskap, inkludering og sosial kompetanse. Fagerli barnehage fokuserer på å skape gode relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen. Det sentrale i arbeidet inneholder å inkludere alle, har fokus på vennskap og legge til rette for å danne sosial kompetanse.

Blomster2.png
Blomster.png

Livsmestring og helse

Mål:

«I Fagerli barnehage har vi fokus på livsmestring og helse ved å tilby et sunt og balansert kosthold, tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet, og ved å bygge trygge relasjoner.»

Kommunale barnehager skal ha ekstra fokus på livsmestring på livsmestring og helsefremmende arbeid i perioden 2017 – 2020.

Helsedirektoratet sier at regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse blant barn. Aktiviteter tidlig i livet legger grunnlaget for livslang bevegelsesglede. Barn bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag.

Personalet i Fagerli barnehage er aktive voksne som setter i gang aktiviteter, deltar, leker og byr på seg selv. Vi er ute hver dag, i all slags vær. Barnehagen har et fantastisk uteområde. Vi vektlegger stor variasjon i aktiviteter. Inne legger avdelingene til rette for fysisk aktivitet tilpasset våre lokaler. I løpet av dagen skal barna få mulighet til ro, hvile og avslapning.

I barnehagen serverer vi tre måltider daglig. Vi har fokus på godt kosthold, måltidsglede og varierte smaksopplevelse. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger. Barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter, og blir motivert til å spise mat som er bra for kroppen, gjennom det mattilbudet de får i barnehagen. De voksne reflekterer og samtaler med barna om hvordan bra mat kan bidra til god helse. Mange av de gode samtalene foregår rundt matbordet.

Rammeplanen kapittel 1: 

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi og forebygge krenkelse og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.»

I Fagerli barnehage legger vi vekt på hvordan de voksne hver dag skal være gode, forutsigbare og trygge rollemodeller. Vi er inspirert av COS (Trygghetssirkelen). Vi skal møte hvert enkelt barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi legger stor vekt på at barn og foreldre skal føle seg inkludert i et godt fellesskap i barnehagen.

Bærekraftig utvikling

Fagerli barnehage vil jobbe med noen av FNs bærekraftmål. Avdelingene velger hvilke mål de ønsker å fokusere på og jobbe med. 

Til toppen