Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Fagerli barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2019/2020

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Verv Navn Telefon Epost
Foreldrerepresentant Ståle Tanum    
Foreldrerepresentant Nina Fevik    
Foreldrerepresentant Ingeborg H. Jøssang    
Foreldrerepresentant Trude Tanum    
Foreldrerepresentant Christian A. Selander    
Foreldrerepresentant Tonje Hellingsrud    
Foreldrerepresentant Camilla Hauge    
Foreldrerepresentant Merlis Naqvi    
Foreldrerepresentant Elise Fjellvik Næss    
Foreldrerepresentant Fredrik Solvang    
Foreldrerepresentant Petter Evensen    
Ansattrepresentant Rita Fremstad   rita.fremstad@larvik.kommune.no
Ansattrepresentant Marianne Rimstad   marianne.rimstad@larvik.kommune.no
Styrer/sekretær Line Engelstad Jacobsen 98253310 line.engelstad.jacobsen@larvik.kommune.no
Til toppen